زمان ثبت : شنبه 8 آبان‌ماه سال 1389 در ساعت 10:34 ~ چاپ مطلب
نویسنده : مرتضی

عنوان : تلاش کنیم


تلاش کنیم همان گونه باشید که می گویید

تلاش کنیم همان گونه رفتار کنیم که از دیگران انتظار دارید

تلاش کنیم همان گونه رفتار کنیم که گرفتار عذاب وجدان نشوید

تلاش کنیم تا راست گویی و صداقت عادت شما شود

تلاش کنیم همیشه دنبال یادگیری باشید

تلاش کنیم با پیدا کردن دوستان جدید دوستان قدیمی را هم حفظ کنیم
تلاش کنیم برای خوب کار کردن خوب هم استراحت کنیم

تلاش کنیم همیشه برای اطرافیانتان جذاب باشید

تلاش کنیم اگر از کسی رنجیده اید، با خود او صحبت کنیم، نه پشت سر او
 تلاش کنیم وقتی به موفقیتی می رسید، آنهایی که در این راه به شما کمک کرده اند را فراموش نکنیم

تلاش کنیم تا عهدی شکسته نشود و اگر هم می شکند ،شما نباشید

تلاش کنیم تا باور کنیم دیگران وظیفه ای در قبال شما ندارند و عامل سعادت یا شقاوت هر کس خود اوست

تلاش کنیم قدردان لطف دیگران باشید و با رفتار و گفتارتان آنها را از محبت پشیمان نکنیم

تلاش کنیم به هر چیز آنقدر بها بدهید که استحقاقش را دارد
تلاش کنیم دنیا را با زیبایی هایش ببینید
.


یا علی

از الان شروع کنیم بهتر از فرداست.