زمان ثبت : دوشنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1390 در ساعت 10:28 ~ چاپ مطلب
نویسنده : مرتضی

عنوان : چهار اصل زرتشت


 

از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا کردی؟

گفت : چهار اصل
1- دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم
2- دانستم که خدا مرا می بیند پس حیا کردم
3- دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی دهد پس تلاش کردم
4- دانستم که پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم