زمان ثبت : چهارشنبه 27 دی‌ماه سال 1391 در ساعت 18:39 ~ چاپ مطلب
نویسنده : مرتضی

عنوان : زندگی کوتاه استزندگی خیلی کوتاه است !!پس


      باید در این کوتاهی فقط خوبی ها رو دید .


                                                             باید دیگران را ببخشیم.


                                                                                          باید لذت زندگی کردن را بلند فریاد زد .


                                                                                                                                                    باید.........